poniedziałek, 7 marca 2011

każdy ma cierń w ciele


Goliat
zakłada zuchwalstwa
pancerz

naprzeciwko

ustawiam się
w szyku bojowym
nie wątpiąc

pięć kamiennych myśli
wypuszczam z procy

krwawi czoło
odcinam głowę

miecz pozostawiam 
pokoleniom na trwogę

© Wihtkacy Zaborniak