środa, 23 marca 2011

List do Poety


nie będę samozwańcem
nigdy nie nazwę się wieszczem
jestem poezją odkryj mnie
 zastygnę wiecznym atramentem

z szat obłudy obnaż
nieponazywane nazwij
krwawiące wierszem zaszyj
sen o czymś lepszym w życie wmieszaj

postaw pieczęć

© Wihtkacy Zaborniak