sobota, 21 maja 2011

Billboard


słowa
uchylają okiennice na świat
namacalny i ten utracony
obnażając pochodzenie

nie otwieram ust

niemowę
można uznać za mędrca

wychwalać wschody i zachody
sądząc nie być osądzonym

© Wihtkacy Zaborniak

niedziela, 1 maja 2011

bez pożegnania

życie
szarpie o wieczność

nagiego ciała
zwiędły kwiat

po nim 
czarna bladź

zachowana na ogień siarki
unosi się w dymie

© Wihtkacy Zaborniak