wtorek, 24 marca 2020

pomóż niedowiarstwu memuoto moje ziarnko
które oczekuje śmierci w ciepłej glebie
uwolnienia plonu

nikt nie opłakuje
miejsca spoczynku
wątłej wiary w modlitwie

na samym dnie danego słowa
amen
pękła skorupka gorczycy
cierpliwie krusząc twardą rzeczywistość

któż odważy się 
zesłać przeciwko nam żywioł
tak byśmy nie mieli powodów do wzruszeń

© Wihtkacy Zaborniak