niedziela, 8 lutego 2015

o nowej ziemi


piszę do ciebie kolejny list
bez odpowiedzi

miłość

nie prowadzi za rękę
rozrachunku krzywdy
nie daje się rozdrażnić
oczekując jedynie

puchnie skrzynka  
skazana na obojętność
ewangelia
wciąż płonie na stosie

gniją nadzieje
w człowieka

© Wihtkacy Zaborniak