sobota, 9 listopada 2013

cudzoziemiec

Pedro Luis Raotanie tęsknię do miejsc na ziemi
tymczasowych zameldowań
zachodów i wschodów słońca                   
w odcieniach karminu podobnemu krwi
którą przesiąkł ogród pełen dziecięcych pląsów 
przedwcześnie milknących śpiewów 
robaczywej radości nie ścierpię
obietnic pokoleń mój wyzwolicielu

bądź nasycony drogą© Wihtkacy Zaborniak