piątek, 5 kwietnia 2013

jezioro

               Jarosławowi Jabrzemskiemuwyciągnij z kredensu kieliszki
rozleję ciszę 
przed burzą upijemy się 
spojrzeniem
bez zmrużenia powiek
znosić się będziemy            
w dniu ostatnim                                             

tak jak wtedy
kiedy jeszcze byłem 
ufnie przepełniony spokojem obojętności
jakiegokolwiek znaczenia

czym poeta mierny
czy łachmyta

wypijmy

w porywach wiatru nie sposób czytać 
z nietrzeźwych oczu można
jedynie tonąć

bez twarzy


© Wihtkacy Zaborniak