niedziela, 1 maja 2011

bez pożegnania

życie
szarpie o wieczność

nagiego ciała
zwiędły kwiat

po nim 
czarna bladź

zachowana na ogień siarki
unosi się w dymie

© Wihtkacy Zaborniak